اداره آموزش و پرورش خلجستان
سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)
Tuesday , (2022/1/25)
سرویس های میز خدمت

ثبت اطلاعات نوآموز 

با عنایت به طرح ملی پوشش سراسری نوآموزان و آموزش مجازی پیش دبستانی و با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش های دوره پیش دبستانی ( حضوری/مجازی) و به منظور اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بد ورود به دبستان، ثبت نام کودکان 5 ساله (متولدین93/07/02 لغایت 94/07/01 -نیمه دوم سال 93 و نیمه اول سال 94 ) که تاکنون موفق به ثبت نام در مراکز پیش دبستانی نشده اند، در این سامانه صورت می پذیرد.

تذکر: لازم به ذکر است فقط ثبت نام کودکان 5 ساله (متولدین93/07/02 لغایت 94/07/01)

*بعد از دریافت مدارک هویتی، به ثبت نام هایی که متولد تاریخ های ذکر شده نیستند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.*

لطفا اطلاعات را به طور کامل و دقیق وارد نمایید.

1 - پایگاه*
2 - نام نوآموز:*
3 - نام خانوادگی نوآموز:*
4 - كد ملی نوآموز:*
5 - جنسیت:*
6 - وضعیت زندگی با:*
7 - وضعیت جسمانی:*
8 - مذهب:*
9 - شماره شناسنامه:*
10 - شماره سریال شناسنامه:*
11 - حرف سریال شناسنامه:*
12 - شماره سری شناسنامه:*
13 - محل تولد:*
14 - تاریخ تولد:*
15 - محل صدور:*
*** ثبت اطلاعات پدر نوآموز ***
16 - نام پدر نوآموز:*
17 - نام خانوادگی پدر نوآموز:*
18 - كدملی پدر نوآموز:*
19 - شماره شناسنامه:*
20 - شماره سریال شناسنامه:*
21 - حرف سریال شناسنامه:*
22 - نام پدر:*
23 - تاریخ تولد:*
24 - تلفن همراه:*
25 - تلفن منزل:
26 - شغل:*
*** ثبت اطلاعات مادر نوآموز ***
27 - نام مادر نوآموز:*
28 - نام خانوادگی مادر نوآموز:*
29 - كدملی مادر نوآموز:*
30 - شماره شناسنامه:*
31 - شماره سریال شناسنامه:*
32 - حرف سریال شناسنامه:*
33 - نام پدر:*
34 - تاریخ تولد:*
35 - تلفن همراه:
36 - شغل:*

آدرس: قم- خلجستان- شهر دستجرد- بلوار معلم
تلفن : 02535223605 نمابر : 02535223991
سايت:http://www.Khalajetan.qom.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir